Do zakresu naszych działań w zakresie BHP i P.POŻ należy  KOMPLEKSOWA obsługa PRACODAWCÓW.

W ramach podstawowej umowy zawartej z pracodawcą zobowiązujemy się do:

- pomocy w realizacji pokontrolnych decyzji i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP,

- przeprowadzania szkoleń osób wskaznych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

- przeprowadzania szkoleń osób wskazanych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- sporządzania kompletnej dokumentacji powypadkowej 505 688 421

oraz realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na SŁUŻBĘ BHP zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r Nr 246, poz. 2468), Rozp. Rady Ministrów z 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 246, poz. 2468; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 117, poz. 986).

 

Rodo Tczew